Словничок моральності


А

АГРЕСИВНІСТЬ - 
нападницькі дії проти будь-кого з метою насильного підкорення своїй владі.

Агресивність породжується невіглаством, яке намагається захистити свої кордони від розумності.

Люди агресивні та всім незадоволені дуже швидко набридають своїм друзям, і їм загрожує самотність.
А. Моруа

АМОРАЛЬНІСТЬ - неповага або порушення правил та норм загальноприйнятої поведінки в суспільстві.
Бог також терпить безпутних та аморальних, але недовго.

Аморальність людська свідчить про обмеженість розуму.
Б. Констан

Б
БАЙДУЖІСТЬ - якість характеру людини, яка в чомусь не виявляє зацікавленості. 
Дуже добре бути скромним, але не варто бути байдужим.

БАЙДУЖІСТЬ - це параліч душі та передчасна смерть.

БАЛАКУЧІСТЬ - занадто велика любов до тривалих, але пустих розмов.
Балакучість - одна із ознак розумової бідності.

Головний недолік балакуна полягає в тому, що він більш схильний все обговорювати, ніж будь-що робити.
Д. Перу

БЕЗГЛУЗДІСТЬ - вчинок чи будь-яка дія, яка не  містить у собі розумної змістовності.

Безглузду людину можна впізнати за двома прикметами: вона багато говорить про невідомі їй речі та висловлюється про щось, коли її навіть не питають.
Платон

Для безглуздого компанія таких саме невігласів, як і він сам, незрівнянно приємніша за товариство усіх великих розумів, разом узятих.
А. Шопенгауер

Не той безглуздий, хто не знає, а той, хто знати не хоче.

Якщо ти не відчуваєш власної безглуздості, ти позбавлений глузду, якщо помічаєш її - розумний, якщо попереджаєш - геніальний.
В. Жемчужников

БЕЗДОГАННІСТЬ - якість характеру людини, яка не варта ніякої догани і є зразковим втіленням позитивних якостей.

Бездоганність та наше щастя значною мірою залежать від вдалого вибору нами товаришів і друзів. Якщо вони погані, то можуть довести нас до повного і безповоротного занепаду; якщо ж вони гарні, то здатні піднести нас до неймовірних висот.

БЕЗТУРБОТНІСТЬ - якість характеру людини, яка байдуже ставиться як до себе, так і до інших.

Немає нічого ганебнішого, ніж бути непотрібним ані суспільству, ані самому собі, так само - володіти силою і розумом, щоб жити безтурботно.

БЕЗЦЕРЕМОННІСТЬ - занадто розв'язна поведінка, яка виходить за межі ввічливості.

Не треба ототожнювати сміливість із безцеремонністю та зухвалістю: немає нічого більш несхожого ані за своїм джерелом, ані за своїми наслідками.

БРУТАЛЬНІСТЬ - негативна якість характеру людини некультурної та неделікатної у спілкуванні. 

Брутальність - це духовна слабкість.

Низька за своїми моральними якостями людина на все відповідає брутальністю, середня - брутальністю на брутальність, гідна людина ніколи не брутальна, хоч би як з нею поводилися.
Д. Джебран

Юнакам нерідко здається, що вони природні, тоді як насправді вони просто невиховані та брутальні.

В

ВВІЧЛИВІСТЬ 
- моральна якість, що характеризує людину, для якої повага, люб'язність та тактовність стали повсякденною нормою поведінки.

Бідний на любов - скупий і на свою ввічливість.

Ввічливість для людини - як вогонь для воску.

Завдяки делікатності та ввічливості багатьом людям прощається чимало недоліків та перебільшуються їхні добрі якості. Відсутність у людини гарних манер потребує вищих гідностей, адже їхню репутацію встановити набагато важче.

Хочеш досягти своєї мети - запитуй ввічливіше про дорогу, з якої збився.

ВЕЛИКОДУШНІСТЬ - моральна якість людини, сповненої прекрасними та благородними почуттями.

Великодушність - це не що інше, як співчуття благородного серця.

Якщо геніальність - це велич розуму, то великодушність - геніальність душі.

Тільки людина великодушна, з сильним характером не змінює свого настрою під впливом усіляких негараздів.

Великодушність - це вміння спокійно реагувати на чужі похибки.

ВИМОГЛИВІСТЬ - моральна якість людини, яка ставить перед собою або іншими високі вимоги та домагається ретельного виконання будь-якої справи.

Де немає вимогливості до себе, там немає волі, де немає волі, там немає і правильного шляху, а де відсутній правильний шлях, там не буде й довгоочікуваної перемоги.

Будьте вимогливі до самого себе і милостиві до інших, і ви не будете мати ворогів.
Г. Сковорода

ВИТОНЧЕНІСТЬ - особлива вишуканість, яка ґрунтується на досконалому сприйнятті оточуючого нас світу.

Без розумової культури не може бути й витонченості почуттів.

ВИХОВАНІСТЬ - сукупність знань, культурних навиків та поглядів, які становлять загальний рівень духовного розвитку людини і з'являються внаслідок систематичного навчання.

Глибокі знання додають людині ваги, але тільки вихованість може надати їй відповідної величі.

Вихованість чоловіка та жінки перевіряється за тим, як вони поводять себе під час сварки.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ - покладений на когось  обов'язок за якісь дії, вчинки чи слова.

Нікому не уникнути відповідальності за свої діяння, за все треба бути сплатити.

ВІРНІСТЬ - моральна якість, яка характеризує незмінність і сталість у відношенні до будь-якої людини, справи або виконання обов'язку.

Зберегти вірність - це гідність, пізнати вірність - честь.

ВОРОЖІСТЬ - ставлення до кого-небудь або будь-які дії, пройняті ворожістю або ненавистю.

Ворожість - активне невдоволення, заздрість -пасивне, тому не треба дивуватися, якщо заздрість швидко переходить у ненависть.
Якщо можливо, подбайте про те, щоб ні до кого не відчувати ворожості.

Будьте суворі до себе й лагідні до інших. Так ви захистите себе від людської ворожості.

ВУЛЬГАРНІСТЬ - негативна якість характеру людини, яка ґрунтується на непристойності, брутальності та невихованості.

Якщо думки людини, її вчинки і слова відзначені вульгарністю та невіглаством, то це ознака того, що вона погано вихована та звикла перебувати у поганому товаристві.

Одним із виявів вульгарності є прагнення до дешевих сенсацій будь-яким шляхом.

Г

ГЕНІАЛЬНІСТЬ 
- найвища творча досконалість.
Геніальність - це нездатність нічого не робити.

Геніальність може виявитися швидкоминучою. Тільки робота і воля можуть вдихнути в неї життя і привести її до слави.
А. Камю

ГЕРОЇЗМ - особлива форма людської поведінки, яка містить у собі найвище виявлення самовідданості й мужності під час здійснення будь-яких дій, а із морального погляду це подвиг. 
Безталанна країна, яка не має героїв.

                   Мужність - це безстрашність,
                   Розум - усвідомлення добра і зла,
                   Сила - це здатність до дії,
                   Герой - хто поєднує в собі ці три гідності.
                                               Відьяпаті Тхакура

ГІДНІСТЬ - сукупність позитивних якостей людини, які характеризують її високу моральність та самоповагу.
Справжня гідність подібна до річки: чим вона глибша, тим менше вона шумить.

Немає нічого кориснішого за добре ім'я, і ніщо не робить його таким міцним, як гідність.

ГОРДІСТЬ - почуття власної гідності й самоповаги, відчуті після досягнення високої мети.
Коли є чим пишатися, можна дозволити собі бути скромним. Коли немає чим - бути скромним переважно.

Гордість людей низьких полягає в тому, щоб постійно говорити про самих себе, людей же вищих - щоб про себе зовсім нічого не говорити.

Гордість властива всім людям: різниця лише у тому, де і коли вони її виявляють.

Надмірна гордість - вивіска низької душі.

Урівноважена гордість начебто додає людям зросту, самовдоволене марнославство лише роздмухує їх.

ГУМАННІСТЬ - ставлення до людей як до най- вищої цінності, що виявляється у турботі про їхнє благо.

З усіх способів зробити людину гуманною і співчутливою найкращий полягає в тому, щоб привчити її з раннього віку ототожнювати себе з нещасливими і бачити себе в них.

Д

ДАЛЕКОГЛЯДНІСТЬ 
- здатність заздалегідь передбачати події або наслідки будь-чого.

Скромна далекоглядність краща за безрозсудний ризик.
М. Ролленгаген

ДБАЙЛИВІСТЬ - піклування про когось або діяль-ність, спрямована на добробут будь-кого; вияв уваги. 
Треба невпинно дбати про власне сумління, адже голос чистої совісті приємніший за сто голосів слави.

ДЕЛІКАТНІСТЬ - ввічливість, м'якість у поводженні, готовність завжди зробити послугу. 
Делікатність - це одне з вищих гідностей людини. У ній поєднуються і чесність, і справедливість, і діяльна турбота про благо інших.
М. Добролюбов

Стосовно своїх друзів необхідно бути якомога менш обтяжливим. Делікатніше за все - не жадати від них ніяких послуг.
Г. Гегель

ДІЛОВИТІСТЬ - серйозне ставлення до будь-якої  дорученої справи, заповзятливість у досягненні будь-чого.

Для досягнення поставленої мети діловитість потрібна не менше, ніж знання.
П. Бомарше

ДОБРОДІЙНІСТЬ - діяльність, спрямована на благо іншої людини або суспільства в цілому.

Ідеальна людина відчуває радість тому, що робить добро іншим; але їй соромно приймати його від інших. Вищі натури творять добро, нижчі - приймають його.
Аристотель

Найкраща добродійність - та, що робиться водночас і серцем, і розумом.
Роблячи добро, будьте уважні і обережні, щоб той, кому ви його даруєте, не віддячив вам за це злом.

ДОБРОЗИЧЛИВІСТЬ - бажання добра іншій людині, готовність сприяти добробуту інших.

Дивіться на все доброзичливо, нехай кожне ваше слово буде спокійним і привітним. Нехай кожен ваш вчинок буде виправленням якоїсь помилки та розвитком добра.
Бурда

Спробуй, може, підійде тобі як взірець життя гідної людини, яку задовольняє не тільки справедливість діянь, а й доброзичливий склад характеру.

ДОВІРЛИВІСТЬ - якість характеру людини, яка схильна довіряти будь-кому; легковірність.

Надмірна довірливість - джерело зайвих прикростей.
Е. Севрус

ДОПИТЛИВІСТЬ - якість характеру людини, яка намагається про все дізнатися та все зрозуміти.

Допитливість - це одна з незмінних та найяскравіших характеристик справжнього інтелекту.

Якщо вмирає допитливість, то це означає, що прийшла старість.
А. Зигфрід

ДОТЕПНІСТЬ - витонченість думки і здатність передавати її у вигляді влучних висловів.

В постійній гонитві за дотепністю можна впіймати лише дурість. Ш. Монтеск'є

Лише той дотепний, хто може жартувати зі смаком.

Інтелігентні розмови та дотепні думки прийнятні лише серед вихованих людей, у колі неуків вони ненависні. Щоб подобатися у цьому товаристві, необхідно бути несусвітнім невігласом.

Якщо хочеш вразити своєю дотепністю, бери до уваги те товариство, в якому ти перебуваєш. Те, що дуже приємне для людей розумних, може здатися невігласам вкрай нудним. А от брудний жарт невихованих чоловіків буде приємним лише у колі розпусних жінок.
О. Кнігге

ДРАТІВЛИВІСТЬ - негативна риса характеру людини, у якої дуже швидко виникає стан нервового збудження з будь-якого приводу.

Якщо ледар не дратує вас, то, виходить, ви самі схожі на нього.
Є. Хоу

ДРІБ'ЯЗКОВІСТЬ - негативна риса характеру людини, яка звертає увагу тільки на щось незначне та другорядне.

Хто дошкульний до дрібниць, той виявляє дріб'язкову натуру.

Е

ЕКСТРАВАГАНТНІСТЬ
 - привертання уваги своєю незвичайністю, невідповідністю загальноприйнятим нормам.

Екстравагантна сукня може як вкрити, так і викрити людину. 
М. Сервантес

ЕЛЕГАНТНІСТЬ - витонченість, відповідність вимогам художнього смаку.


Їжа існує для власного задоволення, елегантний костюм - для задоволення інших.

ЕНЕРГІЙНІСТЬ - рішучість та активність у будь- яких справах.

Скільки гарного може бути зроблено енергійною натурою - набагато більше, ніж натурою в'ялою та безпристрасною.
Д. Мілль

Ж

ЖАДІБНІСТЬ 
- нестримне і ненаситне прагнення до наживи.

          Жадібність затьмарює розум,
          Жадібність породжує пристрасть,
          А заполонений пристрастю бідує
          І тут, і в іншому світі.

                                          Хітопадеша

Жадібність і щастя ніколи не зустрічалися одне з одним, тому не дивуйтеся, що вони не знайомі.Б. Франклін

Якщо дуже хочеш бути багатим, то не думай про те, щоб примножити своє майно, а подумай краще про те, як зменшити свою жадібність.
К. Гєльвецій

Мудрець щасливий та радіє від того, що в нього вже є, а дурню усього замало. От тому майже всі люди нещасні.
Ф. Ларошфуко

Жадібності властива надмірна любов до грошей, вона немов насичена отрутою, яка розбещує слабкі тіла і душі. Жадібність завжди безмежна, ненаситна і не зменшується ані за великого достатку, ані за бідності.
Салюстрій

ЖАЛЮГІДНИЙ - позбавлений привабливості як у  внутрішньому, так і зовнішньому вигляді.
З високими чеснотами жалюгідна людина поводиться цілком так, як із високими горами: вона дивується їм, а потім їх обходить.

ЖОРСТОКІСТЬ - відсутність співчуття до кого-небудь, що ґрунтується на безжалісності та безсердечності.

Жорстокість тварини обмежується тільки її ненажерливістю, жорстокість же людини безмежна, як безмірними бувають її тупість, жадібність та марнославство.

Жорстокість є завжди наслідок страху, слабкості та боягузливості.

Жорстокість не може бути супутницею доблесті.

З

ЗАВЗЯТІСТЬ 
- якість характеру енергійної, ділової людини, яка рішуче і наполегливо прямує до своєї мети.
   Вищою відзнакою твердого характеру є завзятість у подоланні найжорстокіших перешкод.

   Більшість людей, що рвуться до мети, спроможні зробити над собою лише короткочасне зусилля. Через лінощі та мінливість вони не здатні завзято йти обраним шляхом, тому вони втрачають плоди кращих своїх починань і дають обігнати себе тим, хто відправився в дорогу пізніше, але, на відміну від них, йшов завзято та неспинно.
Ж. Лабрюйєр

ЗАЗДРІСТЬ - почуття прикрості, викликане добробутом або успіхами когось іншого.

Низькі люди нерідко пишаються своїми найогид-нішими хибами; а от заздрість - такий мерзотний і боягузливий недолік, що про нього зізнатися не сміє ніхто.

Заздрість - подруга порожніх душ.

Якщо не хочеш страждати, не піддавайся заздрощам.
Кабус

Якщо кому-небудь пощастило, не завидуй йому, а радій з ним разом, і його вдача буде твоєю; а хто заздрить, той собі ж робить гірше.
ЗАЗНАЙСТВО - занадто висока думка про себе у поєднанні із зневажливим ставленням до інших.
Коли порожня і слабка людина чує приємний відгук про свої досить сумнівні гідності, вона тішиться своїм марнославством, швидко зазнається і зовсім втрачає свою малюсіньку спроможність ставитися до себе критично.
ЗАРОЗУМІЛІСТЬ - неповажно-презирливе та гордовите ставлення до інших людей.

Зарозумілість і лінощі - ось два джерела всіх пороків.
Всі безглузді люди про себе високої думки - і що менше варті, то більше заносяться.

Зарозумілість - ось єдина причина того, що ми так зухвало заносимося перед нижчими і так ганебно плазуємо перед вищими. Цей порок є витвором не особистих заслуг та чеснот, а багатством, високим положенням, впливовістю і помилковою вченістю. Він вселяє нам презирство до тих, у кого менше цих благ, ніж у нас, і надмірну пошану до тих, у кого їх більше.

Зарозумілість складається з надто високої думки про себе і надто низької - про інших.

Немає нічого більш зарозумілого, ніж незначність, яка відчуває, що її підтримують.

І

ІНТЕЛІГЕНТНІСТЬ 
- позитивна моральна якість, яка характеризує людей, освічених не тільки в галузях науки і техніки, а й культури.

Називатися інтелігентною людиною може лише той, для кого власна душа є відкритою, чудовою та повчальною книгою. Адже культура зобов'язує нас шанувати в собі особистість, шанувати її право на прекрасне - незалежне від пороків - внутрішнє життя.

К

КМІТЛИВІСТЬ 
- здатність добре й швидко міркувати. Часто основою приятельського уподобання є ті вигоди, котрі «друзі» розраховують одержати від вас. 

Виявіть кмітливість: позбавте їх цих вигод, - і їхня «дружба» перестане існувати.
КОРИСТОЛЮБСТВО - негативна якість характеру людини, яка діє лише заради власної вигоди; прагнення наживи.
Коли людина стає користолюбною, її твердість перетворюється на малодушність, знання - на нерозсудливість, милосердя - на жорстокість, чистота душі - на порочність.

Користолюбство віднімає у людей найкращі почуття - любов до доброчесності та щиросердної чистоти, любов до близьких і, нарешті, любов до батьківщини.
Саллюстрій

Л

ЛЕГКОВАЖНІСТЬ 
- негативна якість характеру людини, яка діє необачно, бездумно, не розмірковуючи.

Найгірше, чого може навчитися молодь, - легковажність. Тому що вона породжує ті задоволення, із яких розвиваються пороки.
Демокріт

Намагаючись уникнути одних пороків, легковажні люди впадають в інші.
Горацій
ЛЮБ'ЯЗНІСТЬ - шаноблива ввічливість при спілку- ванні з оточуючими, уважність та привітність.

Ввічливість - це бажання завжди зустрічати добре ставлення до людей і мати славу люб'язноїлюдини.

Люб'язності дурних людей дуже небезпечні.Далі буде...

Источник - Позакласний час - 2015.

Немає коментарів:

Дописати коментар